Proiect Irigatii

S.C. AGRICOLA 96 S.A. ȚIGĂNAȘI prezintă realizarea investiției:

,, ALIMENTARE CU APĂ DIN SURSA PRUT A SISTEMULUI DE IRIGAȚII ȚIGĂNAȘI-PERIENI, jud. IAȘI ’’

Investiție realizată în perioada august 2017 – decembrie 2018 din surse proprii și credit bancar, obiectiv format dintr- o stație de bază cu rol de pompare a apei din sursa de suprafață Prut prin Canalul dalat de Aducțiune existent, din Sistemul Tabăra – Trifești – Sculeni, spre alte patru statii de pompare și repompare amplasate pe raza comunei Țigănași.
Alimentarea cu energie electrică a staţiilor de pompare se face prin posturi de transformare proprii aferente fiecărei staţii de pompare care se racordează la liniile de medie tensiune din zonă.
Suprafaţa totală irigată prin implementarea prezentului proiect este de aproximativ 2250 ha.

Vizualizarea investiției – obiectivului:

  1. Plan de incadrare in zona
  2. Plan existent
  3. Reprezentarea zonelor
  4. Plan reprezentare pivoti
  5. Toata plansa